Významné nálezy Ústavního soudu k předmětům Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu, Základní práva a svobody v českém právu a Politický kontext soudní moci I

Tato stránka obsahuje zejména nálezy Ústavního soudu, sloužící jako podklady pro výběrové předměty ÚPOL FF UK Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu a Základní práva a svobody v českém právu a volitelný předmět KPS PF UK Politický kontext soudní moci I. Některé nálezy jsou zde v plném znění ve formátu Microsoft Word a jejich části, které budeme rozebírat, jsou zpravidla označeny tučně. Programy předmětů naleznete v sylabech.

Nálezy, usnesení a stanoviska Ústavního soudu České republiky
nález Pl. ÚS 19/93, č. 14/1994 Sb. (k zákonu o protiprávnosti komunistického režimu)
nález Pl. ÚS 35/93, č. 49/1994 Sb. (k bezplatnému vzdělávání na základních a středních školách)
nález Pl. ÚS 43/93, č. 91/1994 Sb. (k trestnosti hanobení ústavních orgánů a k návrhu prezidenta na zrušení zákona)
nález Pl. ÚS 9/94, č. 207/1994 Sb. (ke státnímu občanství)
nález Pl. ÚS 4/94, č. 214/1994 Sb. (k anonymnímu svědkovi a principu proporcionality) úryvek z části II/a
nález Pl. ÚS 25/94, č. 165/1995 Sb. (k bezplatnému vzdělávání na základních školách)
nález Pl. ÚS 26/94, č. 296/1995 Sb. (k působnosti NKÚ)
nález III. ÚS 276/96 z 22. 10. 1996 a další (k právu být volen do Senátu a k čl. 22 Listiny)
nález Pl. ÚS 21/96, č. 63/1997 Sb. (k zákazu retroaktivity)
nález Pl. ÚS 25/96, č. 88/1997 Sb. (k uzavírací klauzuli při volbách do Poslanecké sněmovny)
nález Pl. ÚS 23/97, č. 299/1997 Sb. (k ústavní zdravotnické péči bez svolení soudu)
nález Pl. ÚS 33/97, č. 30/1998 Sb. (k prezidentovu vetu)
nález Pl. ÚS 19/98, č. 38/1999 Sb. (k odepření vojenské služby)
nález Pl. ÚS 13/99, č. 233/1999 Sb. (k platům soudců)
nález Pl. ÚS 3/2000, č. 231/2000 Sb. (zrušení vyhlášky o nájemném z bytu)
nález Pl. ÚS 9/2000, č. 52/2001 Sb. (k soudnímu přezkumu sankcí za přestupky)
nález Pl. ÚS 42/2000, č. 64/2001 Sb. (k volebnímu systému při volbách do Poslanecké sněmovny)
nález Pl. ÚS 53/2000, č. 98/2001 Sb. (zrušení ročního příspěvku na mandát ve výši 1 milión Kč)
nález Pl. ÚS 16/99, č. 276/2001 Sb. (ke správnímu soudnictví)
nález Pl. ÚS 59/2000, č. 278/2001 Sb. (k nezávislosti ČNB)
nález Pl. ÚS 14/01, č. 285/2001 Sb. (ke jmenování guvernéra ČNB)
nález Pl. ÚS 9/01, č. 35/2002 Sb. (k lustracím)
nález Pl. ÚS 33/01, č. 145/2002 Sb. (k zákazu retroaktivity v daňovém právu)
nález Pl. ÚS 7/02, č. 349/2002 Sb. (k nezávislosti soudců)
nález Pl. ÚS 36/01, č. 403/2002 Sb. (k pojmu ústavního pořádku České republiky) jen část VII
nález Pl. ÚS 8/02, č. 528/2002 Sb. (k regulaci nájemného)
nález Pl. ÚS 6/02, č. 4/2003 Sb. (ke vztahu státu a církví)
nález II. ÚS 405/02 z 3. 6. 2003 (Slovenské důchody I)
nález III. ÚS 459/03 z 20. 8. 2004 (k právu rodičů odmítat léčbu dítěte)
nález III. ÚS 252/04 z 25. 1. 2005 (Slovenské důchody III)
nález Pl. ÚS 73/04, č. 140/2005 Sb. (k poctivosti volební kampaně, kauza Nádvorník)
nález I. ÚS 367/03 z 15. 3. 2005 (k mezím svobody projevu, Rejžek vs. Vondráčková)
nález Pl. ÚS 45/04, č. 239/2005 Sb. (k vazbě a čl. 5 Evropské úmluvy)
nález Pl. ÚS 21/04, č. 240/2005 Sb. (k právům vlastníka kulturní památky)
nález Pl. ÚS 13/05, č. 283/2005 Sb. (k výkladu pojmu „volební zákon“ v čl. 40 Ústavy)
nález Pl. ÚS 24/04, č. 327/2005 Sb. (k obecnosti zákonů – jezy na Labi)
stanovisko Pl. ÚS-st. 21/05, č. 477/2005 Sb. (k restituční tečce)
nález IV. ÚS 146/04 z 4. 4. 2005 (Šlouf vs. Respekt)
nález I. ÚS 453/03 z 11. 11. 2005 (k mezím svobody projevu, Zeman vs. Brezina)
nález IV. ÚS 412/04 ze 7. 12. 2005 (k omezení svéprávnosti)
nález Pl. ÚS 50/04, č. 154/2006 Sb. (k evropskému právu – Cukerné kvóty III)
nález Pl. ÚS 20/05, č. 252/2006 Sb. (k regulaci nájemného a protiústavní nečinnosti zákonodárce)
nález Pl. ÚS 18/06, č. 397/2006 Sb. (k odvolávání předsedů soudů)
nález Pl. ÚS 42/04, č. 405/2006 Sb. (k zápočtu let péče o dítě v důchodovém pojištění)
nález Pl. ÚS 37/04, č. 419/2006 Sb. (k převrácení důkazního břemene u diskriminace)
nález Pl. ÚS 66/04, č. 434/2006 Sb. (k tzv. eurozatykači)
nález II. ÚS 53/06 z 12. 9. 2006 (k odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu prezidentem republiky)
nález II. ÚS 566/05 z 20. 9. 2006 (k normativní síle judikatury)
nález I. ÚS 481/04 z 3. 10. 2006 (k anonymnímu svědkovi)
nález Pl. ÚS 17/06 z 12. 12. 2006 (k přidělení soudce Bureše k Nejvyššímu soudu)
nález I. ÚS 768/06 z 12. 12. 2006 (k vadám obecních voleb v Brně-Králově Poli)
nález III. ÚS 887/06 z 10. 1. 2007 (k vadám obecních voleb v Praze 10)
nález IV. ÚS 553/06 z 30. 1. 2007 (k právu na azyl)
nález Pl. ÚS 61/04, č. 16/2007 Sb. (k právu na stávku)
nález Pl. ÚS 77/06, č. 37/2007 Sb. (k tzv. přílepkům)
nález Pl. ÚS 55/05, č. 65/2007 Sb. (k platům soudců)
nález IV. ÚS 23/05 ze 17. 7. 2007 (k reportáži České televize o komunistické soudkyni)
nález Pl. ÚS 87/06 z 12. 9. 2007 (ke jmenování místopředsedy Nejvyššího soudu)
nález Pl. ÚS 78/06, č. 307/2007 Sb. (k nabytí od nevlastníka)
nález Pl. ÚS 53/04, č. 341/2007 Sb. (k rozdílnému věku odchodu do důchodu mužů a žen)
nález II. ÚS 377/04 z 6. 9. 2007 (k nevydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti)
nález Pl. ÚS 45/06, č. 20/2008 Sb. (k normotvorbě obcí)
nález Pl. ÚS 24/07, č. 88/2008 Sb. (k proceduře přijetí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů)
nález Pl. ÚS 83/06, č. 116/2008 Sb. (zrušení částí zákoníku práce)
nález Pl. ÚS 25/07, č. 160/2008 Sb. (k Ústavu pro studium totalitních režimů)
nález Pl. ÚS 2/08, č. 166/2008 Sb. (k protiústavnosti zrušení nemocenského v prvních třech dnech)
nález Pl. ÚS 1/08, č. 251/2008 Sb. (k ústavnosti zdravotnických poplatků)
nález Pl. ÚS 12/07, č. 355/2008 Sb. (k odnětí pasu a svobodě pohybu obviněného)
nález Pl. ÚS 11/08 z 23. 9. 2008 (k právu na ochranu zdraví a přezkumu lékařských posudků)
nález Pl. ÚS 19/08, č. 446/2008 Sb. (ústavnost Lisabonské smlouvy I)
nález I. ÚS 2477/08 ze 7. 1. 2009 (o Schwarzenberské hrobce)
nález II. ÚS 1975/08 ze 12. 1. 2009 (extrémní nesoulad mezi skutkovými zjištěními a právními závěry u vraždy)

nález III. ÚS 905/06 z 22. 1. 2009 (ke stanovení výše nájemného soudem)
nález Pl. ÚS 24/08, č. 124/2009 Sb. (k obecnosti zákonů – letiště Ruzyně)
stanovisko Pl. ÚS-st.-27/09, č. 136/2009 Sb. (k náhradě za nucené omezení vlastnického protiústavní regulací nájemného)
nález Pl. ÚS 35/08, č. 151/2009 Sb. (k bezúhonnosti a právu podnikat)
nález II. ÚS 1945/08 z 2. 4. 2009 (k právu dítěte být slyšeno ohledně ústavní výchovy)
usnesení Pl. ÚS 57/06 ze 17. 4. 2009 (odmítnutí návrhu senátorů k protiústavnosti volebního systému)
nález Pl. ÚS 1/09 z 28. 7. 2009 (obnova řízení po rozsudku ESLP Melich a Beck proti ČR)
nález Pl. ÚS 29/08, č. 181/2009 Sb. (ke stanovení daní a „rdousícímu efektu“)
nález I. ÚS 420/09 z 3. 6. 2009 (k principům právního státu)
nález I. ÚS 557/09 z 18. 8. 2009 (k omezení svéprávnosti)
nález Pl. ÚS 27/09, č. 318/2009 Sb. (o ústavnosti ústavního zákona o zkrácení volebního období Sněmovny, kauza Melčák)
nález Pl. ÚS 29/09, č. 387/2009 Sb. (ústavnost Lisabonské smlouvy II)
nález IV. ÚS 956/09 z 22. 10. 2009 (kauza „justiční mafie“, právo na zákonného soudce)
nález Pl. ÚS 6/07, č. 66/2010 Sb. (k postavení vlády v demisi)
nález Pl. ÚS 2/10, č. 123/2010 Sb. (k svobodnému přístupu k soudním rozsudkům)
nález Pl. ÚS 8/07, č. 135/2010 Sb. (zrušení redukčních hranic pro výpočet důchodu)
nález Pl. ÚS 6/10, č. 163/2010 Sb. (k povinnosti propustit obviněného z vazby po vyhlášení zprošťujícího rozsudku)
nález Pl. ÚS 3/09, č. 219/2010 Sb. (k prohlídce jiných prostor a pozemků)
nález Pl. ÚS 58/05, č. 230/2010 Sb. (k územní samosprávě a regulaci hostinců)
nález Pl. ÚS 9/07, č. 242/2010 Sb. (k restitucím církevního majetku)
nález Pl. ÚS 15/09, č. 244/2010 Sb. (ke lhůtě na popření otcovství)
nález Pl. ÚS 39/08, č. 294/2010 Sb. (k funkčním obdobím předsedů soudů)
nález Pl. ÚS 28/09, č. 368/2010 Sb. (k územní samosprávě a regulaci hostinců)
stanovisko Pl. ÚS-st.-31/10, č. 426/2010 Sb. (k prohlídce jiných prostor a pozemků, časové účinky nálezu)
nález I. ÚS 2661/10 z 2. 11. 2010 (k právu dítěte být slyšeno při rozhodování o střídavé výchově)
nález I. ÚS 517/10 z 15. 11. 2010 (k poskytování informací o členství soudců v KSČ)
stanovisko Pl. ÚS-st.-30/10, č. 439/2010 Sb. (k odebrání stěru a vzorku vlasů a k zákazu nucení k sebeobvinění)
nález Pl. ÚS 57/10 z 18. 1. 2011 (k uplácení voličů v Krupce)
nález III. ÚS 449/06 z 3. 2. 2011 (k očkování a náboženské výhradě svědomí)
nález Pl. ÚS 55/10, č. 80/2011 Sb. (k legislativní nouzi)
nález Pl. ÚS 24/10, č. 94/2011 Sb. (k uchovávání a používání údajů o elektronické komunikaci)
nález Pl. ÚS 52/10 z 29. 3. 2011 (k obvodům v pražských komunálních volbách)
nález Pl. ÚS 53/10, č. 119/2011 Sb. (ke stavebnímu spoření)
nález Pl. ÚS 43/10, č. 130/2011 Sb. (k testu proporcionality a omezení procesní způsobilosti)
nález Pl. ÚS 6/11 ze 4. 5. 2011 (k obecním volbám v Karlově Studánce)
nález Pl. ÚS 17/10 , č. 232/2011 Sb. (k ústavní konformitě snížení platu státních zástupců)
nález Pl. ÚS 16/11, č. 267/2011 Sb. (k platům soudců)
nález Pl. ÚS 56/10, č. 293/2011 Sb. (k regulaci hracích automatů a samosprávě obcí)
nález II. ÚS 1969/10 z 27. 12. 2011 (k platnosti usnesení oblastního sněmu ODS na Praze 5)
nález Pl. ÚS 24/11, č. 43/2012 Sb. (k přístupu k údajům o telekomunikačním provozu v trestním řízení)
nález Pl. ÚS 5/12 z 31. 1. 2012 (k překročení pravomoci Soudního dvora EU, Slovenské důchody XVII)
nález I. ÚS 1586/09 z 6. 3. 2012 (k právu na ochranu osobnosti, Viewegh vs. Aha!)
nález Pl. ÚS 54/10, č. 186/2012 Sb. (k protiústavnosti zrušení nemocenského v prvních třech dnech podruhé)
nález Pl. ÚS 17/11, č. 220/2012 Sb. (k retroaktivitě zdanění solárních elektráren)
nález Pl. ÚS 1/12, č. 437/2012 Sb. (k povinnosti vykonávat veřejnou službu a zákazu nucených prací)
nález Pl. ÚS 27/12 z 10. 1. 2013 (k právu kandidovat v přímé volbě prezidenta)
usnesení Pl. ÚS 4/13 z 5. 3. 2013 (k amnestii prezidenta republiky)
usnesení Pl. ÚS 17/13 z 27. 3. 2013 (k řízení o velezradě prezidenta republiky)
nález Pl. ÚS 6/13, č. 112/2013 Sb. (k regulaci hracích automatů a samosprávě obcí)
nález Pl. ÚS 10/13, č. 177/2013 Sb. (k majetkovému vyrovnání s církvemi)
nález Pl. ÚS 36/11, č. 238/2013 Sb. (k nadstandardům a poplatkům ve zdravotnictví)
nález Pl. ÚS 13/12, č. 259/2013 Sb. (k zákonnému zmocnění určit množství omamné látky)
usnesení Pl. ÚS 23/13 z 10. 12. 2013 (k přezkoumatelnosti zákona o Ústavním soudu)
nález I. ÚS 2208/13 z 11. 12. 2013 (k délce vazby Davida Ratha)
nález Pl. ÚS 22/13, č. 22/2014 Sb. (k účinnosti zákona předcházející den vyhlášení)
nález I. ÚS 2482/13 z 26. 5. 2014 (ke střídavé výchově)
nález I. ÚS 59/14 z 30. 5. 2014 (k procesním právům spolku na ochranu přírody)
nález I. ÚS 2211/13 z 18. 6. 2014 (k souběhu extradičního a azylového řízení)
nález Pl. ÚS 28/13, č. 161/2014 Sb. (k platům soudců)
nález Pl. ÚS 31/13, č. 162/2014 Sb. (ke slevě na dani pro pracující důchodce)
usnesení Pl. ÚS 2/14 z 19. 8. 2014 (k pětiprocentní klauzuli ve sněmovních volbách)
usnesení Pl. ÚS 17/14 z 13. 1. 2015 (k parlamentnímu disciplinárnímu řízení)
nález Pl. ÚS 19/14, č. 97/2015 Sb. (k povinnému očkování)
nález Pl. ÚS 16/14, č. 99/2015 Sb. (k povinnému očkování a školkám)
nález Pl. ÚS 14/14, č. 176/2015 Sb. (k pětiprocentní klauzuli v evropských volbách)
nález II. ÚS 164/15 z 5. 5. 2015 (k zákazu shromáždění a ochraně práv dětí)
nález I. ÚS 3018/14 z 16. 6. 2015 (k nepostižitelnosti parlamentních projevů)
nález Pl. ÚS 21/14, č. 199/2015 Sb. (k zákonu o státní službě)
nález I. ÚS 1891/13 z 11. 8. 2015 (k diskriminaci Romů)
nález III. ÚS 1213/13 z 22. 9. 2015 (k diskriminaci Romů)
nález II. ÚS 3626/13 z 16. 12. 2015 (k efektivnímu vyšetřování obchodování s lidmi)
nález I. ÚS 1253/14 z 22. 12. 2015 (k očkování a světské výhradě svědomí)
nález Pl. ÚS 15/14, č. 71/2016 Sb. (k vázanosti právním názorem vyššího soudu v téže věci)
nález Pl. ÚS 14/15, č. 87/2016 Sb. (k výši platů a nezávislosti členů NKÚ)
nález Pl. ÚS 7/15, č. 234/2016 Sb. (k zákazu osvojení registrovaným partnerem)
nález Pl. ÚS 18/15, č. 271/2016 Sb. (ke skokovému zdanění vysokopříjmových důchodců)
nález Pl. ÚS 20/15 z 19. 7. 2016 (k platům soudců)
nález Pl. ÚS 5/16, č. 393/2016 Sb. (k neudělení státního občanství kvůli bezpečnosti státu)
nález II. ÚS 443/16 z 25. 10. 2016 (k zápisu polského absolventa do seznamu koncipientů)
nález Pl. ÚS 28/16, č. 95/2017 Sb. (k blokování nelegálního hazardu na internetu)
usnesení Pl. ÚS 29/16 z 13. 6. 2017 (k přestupkové imunitě ústavních soudců)
nález Pl. ÚS 34/15, č. 245/2017 Sb. (k tzv. sedacím vyhláškám)
nález Pl. ÚS 21/16, č. 282/2017 Sb. (k shromažďovacímu právu a uzavírce)
nález Pl. ÚS 2/17, č. 313/2017 Sb. (k nedotknutelnosti obydlí a kontrole kotlů)
usnesení III. ÚS 3565/16 z 5. 9. 2017 (k zveřejňování záznamu zloděje, kauza ekolo.cz)
nález IV. ÚS 1378/16 ze 17. 10. 2017 (k přístupu k informacím o platech úředníků)
nález Pl. ÚS 26/16, č. 8/2018 Sb. (k zákonu o elektronické evidenci tržeb)
nález Pl. ÚS 11/17, č. 60/2018 Sb. (k financování politických stran)
usnesení Pl. ÚS 46/17 z 3. 1. 2018 (k právu kandidovat na prezidenta republiky)
nález I. ÚS 2637/17 z 23. 1. 2018 (k povinnosti kraje zajistit dostupnost sociální péče)
nález Pl. ÚS 7/17, č. 81/2018 Sb. (k zákazu kouření v restauracích)
nález Pl. ÚS 6/17, č. 99/2018 Sb. (k dluhové brzdě a právu na územní samosprávu)
nález Pl. ÚS 15/16, č. 116/2018 Sb. (k objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla za přestupky řidiče)
nález II. ÚS 1152/17 z 11. 6. 2018 (k subsidiaritě trestní represe)
nález Pl. ÚS 36/17 z 19. 6. 2018 (k rozhodování o porušení amnestijní podmínky)
nález Pl. ÚS 14/17 (o snížení odměny exekutora)
nález
III. ÚS 4071/17 (o zvukovém záznamu z porady senátu)
nález Pl. ÚS 21/15 (o volbě orgánů zdravotních pojišťoven
nález Pl. ÚS 24/17 (o omezení výdělečné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů)
nález
II. ÚS 3432/17 (k povinnosti podat předběznou otázku)
nález
Pl. ÚS 18/17 (k zákonné regulaci národních parků)
nález Pl. ÚS 41/17 (k vyloučení soudního přezkumu v azylových a cizineckých věcech)