Obecné základy právní vědy (Ph.D.) (povinný předmět s kolegy v ZS)
pondělí 14:00 - 18:00, místnost 319 (jednou za dva týdny, počínaje 2. říjnem 2017, nebude-li stávka)

Program přednášek
Doporučená literatura