Působení základních práv a svobod v právním řádu (volitelný předmět v LS s Mgr. Konůpkou a dalšími právníky Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP)
středa 18:00 - 20:00, místnost 403 (počínaje 24. únorem 2021)
Sylabus a program