Různé:
Mé starší texty na stránce Třídního fondu
Představitelé některých evropských států od roku 1990 na jednom listě
Přehled šachových zahájení na dvou (oboustranných) listech
Svévolně selektované sportovní statistiky
Vyjádření ke koronakrizi (březen 2020 - únor 2021)
Rozbor ústavnosti a zákonnosti opatření vlády v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu z 12. března 2020
Rozbor ústavnosti a zákonnosti krizových opatření vlády z 15. března 2020
Přehled problémů a rizik spojených s nouzovým stavem a krizovými opatřeními vlády (k 24. březnu 2020)
Ani nouzový stav neruší lidská práva a dělbu moci (Právo, 16. 3. 2020)
Rozhovor: Jan Wintr - K ústavnosti a zákonnosti krizových opatření vlády (Právní prostor, 19. 3. 2020)
Odložit volby je právně pochybné (Lidové noviny, 23. 3. 2020)
Koronavirus versus lidská práva. Poslanci by nyní měli činnost vlády důkladně kontrolovat (ČT24, 26. 3. 2020)

Podcast pro Institut H21 (natočený 30. 3. 2020)
Expertní doporučení k rozhodovacím procesům vlády v souvislosti s nákazou COVID-19 (Rekonstrukce státu, 2. 4. 2020)
Žaloby na opatření vlády proti epidemii (rozhovor na ČT24, 9. 4. 2020)
Vládní opatření během nouzového stavu (rozhovor na ČT24, 20. 4. 2020)
Vláda si nemůže jen tak říkat: tohle omezím, tohle omezím (rozhovor pro Hospodářské noviny, 23. 4. 2020)
Jedna podmínka pro náhradu škody je splněná (rozhovor pro iRozhlas.cz, 23. 4. 2020)
Fungování parlamentů za pandemie (kavárenský webinář Common Law Society, 23. 4. 2020)
Pandemie a právní stát (podcast ČRo Plus, 28. 4. 2020)
U právních opatření proti epidemii je třeba trvat na ústavnosti a zákonnosti (stanovisko platformy Rozumné právo, 25. 5. 2020)
Kdyby mělo opatření ministerstva sloužit k zamezení demonstrace Milionu chvilek, je nezákonné (rozhovor na ČRo Plus, 2. 6. 2020)
Poučení z krizových opatření vlády (Právo, 11. 6. 2020)
K ústavnosti a zákonnosti protiepidemických opatření na jaře 2020 (článek v časopisu Správní právo č. 5-6/2020)
Fungování státu v krizi (diskusní setkání spolku Re:Publikum, 10. 8. 2020)
Jsou české zákony a soudy připravené na druhou vlnu? (Právo, 13. 8. 2020)
Volby a hlasování z karantény (rozhovor na ČT24, 17. 8. 2020)
Naše sněmovna je velmi svobodná. Výsledkem je zahlcenost, chaos a plýtvání časem (rozhovor pro iRozhlas, 14. 9. 2020)
Nezákonné zavření vysokých škol (Právo, 21. 9. 2020)
K nouzovému stavu, krizovým opatřením vlády a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (rozhovor na ČT24, 28. 9. 2020, čas 23:08-23:16)
Meze pravomocí ministerstva zdravotnictví (Právo, 29. 9. 2020)
Ministerstvo zdravotnictví překračovalo své pravomoci (rozhovor pro Novinky.cz, 2. 10. 2020)
Legalita vládních opatření v souvislosti s COVID-19 (přednáška a diskuse na Noci fakulty, 11. 11. 2020)
Řádná odůvodnění PES nenahradí (Právo, 16. 11. 2020)
90' ČT24: Boj s covid-19 a nouzový stav (rozhovor na ČT24, 19. 11. 2020, čas 20:16-20:35 hod.)
Ústavní právo a koronavirus v Německu a Rakousku (kavárenský webinář Common Law Society, 1. 12. 2020)
Mimořádné pravomoci exekutivy ke zvládání epidemie musí být doprovozeny důslednou parlamentní a soudní kontrolou (stanovisko platformy Rozumné právo, 8. 12. 2020)
Novela zákona dává hygienikovi příliš velké pravomoci. Nesmí z něj být diktátor bez kontroly (Salon Týdeníku Echo, 11. 12. 2020)
Kvalitní právní rámec stále chybí (Právo, 11. 12. 2020)
Tvorba práva (recentní problémy) - přednáška kursu Obecné základy právní vědy (přednáška na PF UK, 14. 12. 2020)

Zvýhodňování očkovaných? Přípustné, nejde o diskriminaci, čelíme nákaze (rozhovor na DVTV, 4. 1. 2021)
Je možné zvýhodňovat očkované? (článek na blogu Právo a krize, 10. 1. 2021)
Očkování proti covidu-19: může být povinné? (rozhovor na ČT24, 11. 1. 2021, čas 20:18-20:32 hod.)
Vláda chce prodloužit nouzový stav (rozhovor na ČT24, 19. 1. 2021, čas 10:02-10:10 hod.)
Neodůvodněná krizová opatření vlády odporují principům demokratického právního státu (blog Právo a krize, 30. 1. 2021)
Na očkované není nutné aplikovat všechna protiepidemická omezení (stanovisko platformy Rozumné právo, 10. 2. 2021)
Nouzový stav platí pouze do neděle (rozhovor na ČT 24, 12. 2. 2021, čas 8:20-8:30 hod.)
Konec nouzového stavu - co bude dál? (rozhovor na ČT 24, 14. 2. 2021, čas 9:40-9:52 hod.)