Právo a literatura (volitelný předmět s kolegy v LS)
středa 18:00 - 20:00, místnost 231 (počínaje 21. únorem 2024)
Sylabus a program
Text Kupce benátského na moji hodinu; prosím o přečtení nejlépe celé hry, minimálně však scén I.3 (od "Tři tisíce dukátů. Aha." do "Lodě tu budou před určeným dnem."), III.3 (od "Hlídej ho, drábe." do "jak za něj splácím dluh.") a IV.1 (od "Antonio je tady?" do "Jdeme, Antonio!")
Také je možné zhlédnout dnes již klasické filmové zpracování z roku 2004 (s Al Pacinem v hlavní a Jeremy Ironsem v titulní roli).
Radim Seltenreich o Kupci benátském (z Dějin angloamerického práva)
Vojtěch Šimíček o Kupci benátském (z Jiného práva)
Rudolf von Jhering o Kupci benátském (z Boje o právo)
Daniel Kornstein o Kupci benátském (z Kill All the Lawyers?)
Richard Posner o Kupci benátském (z Shakespeare and the Law)

Karikatura moderního právního systému v románech Franze Kafky a Jaroslava Haška