Právo a literatura (volitelný předmět s kolegy v LS)
středa 18:00 - 20:00, místnost 231 (počínaje 27. únorem 2019)
Sylabus a program
Text Kupce benátského na moji hodinu; prosím o přečtení nejlépe celé hry, minimálně však scén I.3 (od "Tři tisíce dukátů. Aha." do "Lodě tu budou před určeným dnem."), III.3 (od "Hlídej ho, drábe." do "jak za něj splácím dluh.") a IV.1 (od "Antonio je tady?" do "Jdeme, Antonio!")
Také je možné zhlédnout dnes již klasické filmové zpracování z roku 2004 (s Al Pacinem v hlavní a Jeremy Ironsem v titulní roli).