Politický kontext soudní moci I (povinně volitelný předmět s dr. Antošem a prof. Kyselou v ZS)
pondělí 14:00 - 16:00, místnost 348 (počínaje 7. říjnem 2019)

přihlašování s krátkým motivačním dopisem na stránce Common Law Society do 22. září 2019, 12.00 hod.

Sylabus

Zadání případů
Harmonogram