Politický kontext soudní moci I (povinně volitelný předmět s dr. Antošem a prof. Kyselou v ZS)
pondělí 14:00 - 16:00, místnost 348 (počínaje 9. říjnem 2017)
přihlašování na stránce Common Law Society
Sylabus
Zadání případů
Harmonogram