Tyto jednoduché stránky mají sloužit k informování o mých přednáškách a seminářích na Právnické fakultě, Filosofické fakultě a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, o sylabech, textech k prostudování, úkolech, apod.

Dotazy mi, prosím, pište na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo zaklepejte na dveře místnosti 333,2 v budově PF UK, případně volejte na telefonní číslo 221 005 473. Konzultuji kdykoli po e-mailové či telefonické dohodě, rovněž je možné kdykoli zkusit zaklepat na dveře místnosti 333,2. Během semestru nadto konzultuji ve vypsaných konzultačních hodinách (viz níže). Kdykoli je možné se na mě obracet s dotazy e-mailem. Pro komplikovanější dotazy nebo vedení delší debaty je ale účelnější sjednat si osobní schůzku.


Informace o zkouškách a nahlížení do testů, nejsou-li na této stránce, naleznete zpravidla v informačním systému (SIS), na nástěnce SISu nebo v dokumentech katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy.


Konzultační hodiny za časů pandemie: kdykoli po dohodě či zaklepání na dveře místnosti 333,2 osobně, telefonicky nebo prostřednictvím aplikace Zoom

Výjezdní seminář:
28. Základní práva a ústavní principy v judikatuře obecných soudů (Žďár nad Sázavou, 25.-31. července 2021) - přihlášky na zbylá místa do 6. 7. 2021
29. Volební právo a volební systémy (Pec pod Sněžkou, 7.-10. října 2021) - přihlášky do 12. 7. 2021
30. Jarní výjezdní seminář (Pec pod Sněžkou, 21.-24. dubna 2022)

Aktuality:
Stanoviska platformy Rozumné právo
Blog Právo a krize
Rozbor ústavnosti a zákonnosti opatření vlády v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu z 12. března 2020
Rozbor ústavnosti a zákonnosti krizových opatření vlády z 15. března 2020
Přehled problémů a rizik spojených s nouzovým stavem a krizovými opatřeními vlády (k 24. březnu 2020)
Ani nouzový stav neruší lidská práva a dělbu moci (Právo, 16. 3. 2020)
Rozhovor: Jan Wintr - K ústavnosti a zákonnosti krizových opatření vlády (Právní prostor, 19. 3. 2020)
Odložit volby je právně pochybné (Lidové noviny, 23. 3. 2020)
Koronavirus versus lidská práva. Poslanci by nyní měli činnost vlády důkladně kontrolovat (ČT24, 26. 3. 2020)

Podcast pro Institut H21 (natočený 30. 3. 2020)
Expertní doporučení k rozhodovacím procesům vlády v souvislosti s nákazou COVID-19 (Rekonstrukce státu, 2. 4. 2020)
Žaloby na opatření vlády proti epidemii (rozhovor na ČT24, 9. 4. 2020)
Vládní opatření během nouzového stavu (rozhovor na ČT24, 20. 4. 2020)
Vláda si nemůže jen tak říkat: tohle omezím, tohle omezím (rozhovor pro Hospodářské noviny, 23. 4. 2020)
Jedna podmínka pro náhradu škody je splněná (rozhovor pro iRozhlas.cz, 23. 4. 2020)
Fungování parlamentů za pandemie (kavárenský webinář Common Law Society, 23. 4. 2020)
Pandemie a právní stát (podcast ČRo Plus, 28. 4. 2020)
U právních opatření proti epidemii je třeba trvat na ústavnosti a zákonnosti (stanovisko platformy Rozumné právo, 25. 5. 2020)
Kdyby mělo opatření ministerstva sloužit k zamezení demonstrace Milionu chvilek, je nezákonné (rozhovor na ČRo Plus, 2. 6. 2020)
Poučení z krizových opatření vlády (Právo, 11. 6. 2020)
K ústavnosti a zákonnosti protiepidemických opatření na jaře 2020 (článek v časopisu Správní právo č. 5-6/2020)
Fungování státu v krizi (diskusní setkání spolku Re:Publikum, 10. 8. 2020)
Jsou české zákony a soudy připravené na druhou vlnu? (Právo, 13. 8. 2020)
Volby a hlasování z karantény (rozhovor na ČT24, 17. 8. 2020)
Naše sněmovna je velmi svobodná. Výsledkem je zahlcenost, chaos a plýtvání časem (rozhovor pro iRozhlas, 14. 9. 2020)
Nezákonné zavření vysokých škol (Právo, 21. 9. 2020)
K nouzovému stavu, krizovým opatřením vlády a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (rozhovor na ČT24, 28. 9. 2020, čas 23:08-23:16)
Meze pravomocí ministerstva zdravotnictví (Právo, 29. 9. 2020)
Ministerstvo zdravotnictví překračovalo své pravomoci (rozhovor pro Novinky.cz, 2. 10. 2020)
Legalita vládních opatření v souvislosti s COVID-19 (přednáška a diskuse na Noci fakulty, 11. 11. 2020)
Řádná odůvodnění PES nenahradí (Právo, 16. 11. 2020)
90' ČT24: Boj s covid-19 a nouzový stav (rozhovor na ČT24, 19. 11. 2020, čas 20:16-20:35 hod.)
Ústavní právo a koronavirus v Německu a Rakousku (kavárenský webinář Common Law Society, 1. 12. 2020)
Mimořádné pravomoci exekutivy ke zvládání epidemie musí být doprovozeny důslednou parlamentní a soudní kontrolou (stanovisko platformy Rozumné právo, 8. 12. 2020)
Novela zákona dává hygienikovi příliš velké pravomoci. Nesmí z něj být diktátor bez kontroly (Salon Týdeníku Echo, 11. 12. 2020)
Kvalitní právní rámec stále chybí (Právo, 11. 12. 2020)
Tvorba práva (recentní problémy) - přednáška kursu Obecné základy právní vědy (přednáška na PF UK, 14. 12. 2020)

Zvýhodňování očkovaných? Přípustné, nejde o diskriminaci, čelíme nákaze (rozhovor na DVTV, 4. 1. 2021)
Je možné zvýhodňovat očkované? (článek na blogu Právo a krize, 10. 1. 2021)
Očkování proti covidu-19: může být povinné? (rozhovor na ČT24, 11. 1. 2021, čas 20:18-20:32 hod.)
Vláda chce prodloužit nouzový stav (rozhovor na ČT24, 19. 1. 2021, čas 10:02-10:10 hod.)
Neodůvodněná krizová opatření vlády odporují principům demokratického právního státu (blog Právo a krize, 30. 1. 2021)
Na očkované není nutné aplikovat všechna protiepidemická omezení (stanovisko platformy Rozumné právo, 10. 2. 2021)
Nouzový stav platí pouze do neděle (rozhovor na ČT 24, 12. 2. 2021, čas 8:20-8:30 hod.)
Konec nouzového stavu - co bude dál? (rozhovor na ČT 24, 14. 2. 2021, čas 9:40-9:52 hod.)


Důležité právní texty v malém formátu:
Ústava České republiky na jednom (oboustranném) listě (+ německy)
Listina základních práv a svobod na jednom listě (+ německy)
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech na jednom (oboustranném) listě (jen hmotněprávní ustanovení)
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod včetně protokolů na jednom listě (jen hmotněprávní ustanovení)
Smlouva o Evropské unii, Smlouva o fungování EU a Listina základních práv EU na osmi (oboustranných) listech
Čl. 1 až 19 a 47 až 50 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy na jednom (oboustranném) listě
Listina základních práv EU na jednom listě
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej na dwóch (dwustronnych) arkuszach
Verfassung der Tschechischen Republik (auf einem beidseitigen Blatt) + Charta der Grundrechte und Freiheiten (auf einem Blatt)
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (auf drei beidseitigen Blättern)
Ústava Slovenskej republiky (na dvoch obojstranných listoch)
Ústava USA na jednom (oboustranném) listě
Charta Spojených národů na jednom (oboustranném) listě
Všeobecná deklarace lidských práv OSN na jednom listě
Deklarace práv člověka a občana z 26. srpna 1789 na jednom listě

Zkouškové otázky:
Otázky k postupové zkoušce z teorie práva s podotázkami na jednom listě
Otázky k postupové zkoušce z ústavního práva s podotázkami na jednom listě
Otázky ke státní zkoušce z ústavního práva s podotázkami na jednom listě


Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
profesor na katedře teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Kabinet: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1, místnost 333,2
Telefon: +420 221 005 473
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.