Tyto jednoduché stránky mají sloužit k informování o mých přednáškách a seminářích na Právnické fakultě a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, o sylabech, textech k prostudování, úkolech, apod.

Dotazy mi, prosím, pište na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo zaklepejte na dveře místnosti 333,2 v budově PF UK, případně volejte na telefonní číslo 221 005 473. Konzultuji kdykoli po e-mailové či telefonické dohodě, rovněž je možné kdykoli zkusit zaklepat na dveře místnosti 333,2. Během semestru nadto konzultuji ve vypsaných konzultačních hodinách (viz níže). Kdykoli je možné se na mě obracet s dotazy e-mailem. Pro komplikovanější dotazy nebo vedení delší debaty je ale účelnější sjednat si osobní schůzku.

Informace o zkouškách a nahlížení do testů, nejsou-li na této stránce, naleznete zpravidla v informačním systému (SIS), na nástěnce SISu nebo v dokumentech katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy.


Konzultační hodiny v zimním semestru: středa 16,45-17,45 (počínaje 13. říjnem) + kdykoli po dohodě či zaklepání na dveře místnosti 333,2 osobně, telefonicky nebo prostřednictvím aplikace Zoom

Výjezdní seminář:
30. Jarní výjezdní seminář (Pec pod Sněžkou, 21.-24. dubna 2022)

Aktuality:
Stanoviska platformy Rozumné právo
Blog Právo a krize
Systém voleb do Poslanecké sněmovny
Aktualizovaný přehled rozsudků NSS podle pandemického zákona

Důležité právní texty v malém formátu:
Ústava České republiky na jednom (oboustranném) listě (+ tschechische Verfassung auf Deutsch)
Listina základních práv a svobod na jednom listě (+ tschechische Grundrechtscharta auf Deutsch)
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech na jednom (oboustranném) listě (jen hmotněprávní ustanovení)
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod včetně protokolů na jednom listě (jen hmotněprávní ustanovení)
Smlouva o Evropské unii, Smlouva o fungování EU a Listina základních práv EU na osmi (oboustranných) listech
Čl. 1 až 19 a 47 až 50 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy na jednom (oboustranném) listě
Listina základních práv EU na jednom listě
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej na dwóch (dwustronnych) arkuszach
Verfassung der Tschechischen Republik (auf einem beidseitigen Blatt) + Charta der Grundrechte und Freiheiten (auf einem Blatt)
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (auf drei beidseitigen Blättern)
Ústava Slovenskej republiky (na dvoch obojstranných listoch)
Ústava USA na jednom (oboustranném) listě
Charta Spojených národů na jednom (oboustranném) listě
Všeobecná deklarace lidských práv OSN na jednom listě
Deklarace práv člověka a občana z 26. srpna 1789 na jednom listě

Zkouškové otázky:
Otázky k postupové zkoušce z teorie práva s podotázkami na jednom listě
Otázky k postupové zkoušce z ústavního práva s podotázkami na jednom listě
Otázky ke státní zkoušce z ústavního práva s podotázkami na jednom listě


Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
profesor na katedře teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Kabinet: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1, místnost 333,2
Telefon: +420 221 005 473
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.