Základní práva a svobody v českém právu (FF UK, výběrový předmět v LS)
PŘEDMĚT SE V AKADEMICKÉM ROCE 2021/2022 UŽ ZASE KONÁ!
středa 10:00 - 11:35, Voršilská 1 (!), učebna 407 (počínaje 23. únorem 2022)
(do předmětu jsou zváni i studenti Právnické fakulty a všech ostatních fakult UK; počet studentů PF UK ovšem max. 20)

Aktualizovaný koronavirový sylabus a podrobný program 2019/2020
Nálezy Ústavního soudu a další soudní rozhodnutí, někdy s tučně vyznačenými relevantními částmi

Listina základních práv a svobod na jednom listě
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod včetně protokolů na jednom listě (jen hmotněprávní ustanovení)
Listina základních práv EU na jednom listě

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod včetně protokolů