Čtení k právnímu a politickému myšlení (volitelný předmět v LS)
úterý 16:00 - 18:00, místnost 402 (počínaje 26. únorem 2019)
Sylabus pro rok 2018/2019
Podrobný program
Odkaz na texty

Podrobný program (starý)

Další texty:
Text k současné české politice
Recenze Kyselovy Ústavy mezi právem a politikou
Jan Wintr: Parlamentní kultura usměrněná a improvizovaná
Jan Wintr: Vláda a opozice v české Poslanecké sněmovně


Téma pro rok 2006/2007: Michel Foucault: Dohlížet a trestat (1975)
Téma pro rok 2007/2008: John Rawls: Teorie spravedlnosti (1971)
Téma pro rok 2008/2009: John Rawls: Teorie spravedlnosti (1971)
Téma pro rok 2009/2010: Interpretace v právu a příbuzných oborech
Téma pro rok 2010/2011: České a zahraniční texty o interpretaci práva
Téma pro rok 2011/2012: nekonalo se
Téma pro rok 2012/2013: Nacionalismus a právo
Téma pro rok 2013/2014: Politická a právní filosofie proti totalitarismu (Popper, Hayek, Arendtová, Radbruch, Aron, Jaspers a další)
Téma pro rok 2014/2015: Hobbesův Leviathan (1651) a diskuse o moderním státě
Téma pro rok 2015/2016: Spravedlnost podle Michaela Sandela
Téma pro rok 2016/2017: Spravedlnost podle Michaela Sandela
Téma pro rok 2017/2018: Parlamentní demokracie
Téma pro rok 2018/2019: Parlament a parlamentarismus