Čtení k právnímu a politickému myšlení (volitelný předmět v LS)
v akademickém roce 2023/2024 nevyučuji
Sylabus pro rok 2022/2023
Podrobný program pro rok 2022/2023
Odkaz na texty - starý

Ronald Dworkin: Model pravidel I

Téma pro rok 2006/2007: Michel Foucault: Dohlížet a trestat (1975)
Téma pro rok 2007/2008: John Rawls: Teorie spravedlnosti (1971)
Téma pro rok 2008/2009: John Rawls: Teorie spravedlnosti (1971)
Téma pro rok 2009/2010: Interpretace v právu a příbuzných oborech
Téma pro rok 2010/2011: České a zahraniční texty o interpretaci práva
Téma pro rok 2011/2012: nekonalo se
Téma pro rok 2012/2013: Nacionalismus a právo
Téma pro rok 2013/2014: Politická a právní filosofie proti totalitarismu (Popper, Hayek, Arendtová, Radbruch, Aron, Jaspers a další)
Téma pro rok 2014/2015: Hobbesův Leviathan (1651) a diskuse o moderním státě
Téma pro rok 2015/2016: Spravedlnost podle Michaela Sandela
Téma pro rok 2016/2017: Spravedlnost podle Michaela Sandela
Téma pro rok 2017/2018: Parlamentní demokracie
Téma pro rok 2018/2019: Parlament a parlamentarismus
Téma pro rok 2019/2020: Sapiens (Stručné dějiny lidstva), Homo deus (Stručné dějiny zítřka) a 21 lekcí pro 21. století od Y. N. Harariho a vývoj práva a státu
Téma pro rok 2020/2021: nekonalo se
Téma pro rok 2021/2022: Sapiens (Stručné dějiny lidstva), Homo deus (Stručné dějiny zítřka) a 21 lekcí pro 21. století od Y. N. Harariho a vývoj práva a státu
Téma pro rok 2022/2023: Ronald Dworkin: Justice for Hedgehogs a Law's Empire

Od roku 2024 vyučuje předmět doktor Martin Koloušek.
Téma pro rok 2023/2024: Giorgio Agamben