Předběžný plán výuky na akademický rok 2023/2024

Oba semestry


Teorie práva
(přednášky (s kolegy) a semináře k povinnému předmětu v ZS i LS)
přednáška v pondělí 10:00 - 12:00, místnost 100 (počínaje 2. říjnem 2023)
seminář v zimním semestru

pátek 12:00 - 14:00, místnost 304 (počínaje 13. říjnem 2023)
seminář v letním semestru
pondělí 14:00 - 16:00, místnost 214 (počínaje 19. únorem 2024)

Vědecký seminář z teorie práva a ústavního práva (volitelný předmět vedený profesory Gerlochem a Wintrem v ZS i LS)
pondělí 18:00 - 20:00, místnost 38 (počínaje 26. únorem 2024)


Zimní semestr

Tvorba a interpretace zákonů (povinně volitelný předmět s dr. Řepou a dr. Chmelem v ZS)
pondělí 16:00 - 18:00, místnost 405 (počínaje 9. říjnem 2023)

Obecné základy právní vědy (Ph.D.) (povinný předmět s kolegy v ZS)
pondělí 14:00 - 18:00, místnost 319 (počínaje 9. říjnem 2023)

a dále na FF UK Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu (FF UK, výběrový předmět v ZS)
pátek 9:10 - 10:45, ve Voršilské 1, učebna 407 (počínaje 13. říjnem 2023)
(do předmětu jsou zváni i studenti Právnické fakulty a všech ostatních fakult UK; počet studentů PF UK ovšem max. 20)


Letní semestr

Vybrané otázky politického myšlení (povinně volitelný předmět s prof. Kyselou a dalšími v LS)
pondělí 16:00 - 18:00, místnost 346 (počínaje 19. únorem 2024)

Působení základních práv a svobod v právním řádu (volitelný předmět v LS s Mgr. Konůpkou a dalšími právníky Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP)
středa 18:00 - 20:00, místnost 348 (počínaje 21. únorem 2024)

Jarní výjezdní seminář (volitelný předmět s doc. Antošem a prof. Kyselou v LS, obvykle v dubnu)

Letní výjezdní seminář (volitelný předmět s doc. Antošem a prof. Kyselou v LS, obvykle na přelomu července a srpna)

Deutsch-Tschechisches Rechtsseminar Berlin/Prag (volitelný předmět v LS, dvoutýdenní blokový letní seminář studentů Humboldtovy a Karlovy univerzity, obvykle v srpnu)

a dále na FF UK Základní práva a svobody v českém právu (FF UK, výběrový předmět v LS)
pondělí 9:10 - 10:45, hlavní budova FF UK na náměstí Jana Palacha, učebna P217 (počínaje 19. únorem 2024)
(do předmětu jsou zváni i studenti Právnické fakulty a všech ostatních fakult UK; počet studentů PF UK ovšem max. 20)


Aktuálně nevyučované předměty

Právní filosofie (povinně volitelný předmět s kolegy v LS)

Politologie (přednášky (s kolegy) a semináře k povinnému předmětu v ZS)

Ústavněprávní kauzy (povinně volitelný předmět s doc. Antošem v ZS)

Ústavní právo (přednášky (s kolegy) k povinnému předmětu v LS a ZS)

Čtení k právnímu a politickému myšlení (volitelný předmět v LS)

Právo a literatura (povinně volitelný předmět s kolegy v LS)