Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu (FF UK, výběrový předmět v ZS)
středa 10:00 - 11:35, Voršilská 1 (!), učebna 407 (počínaje 6. říjnem 2021)
(do předmětu jsou zváni i studenti Právnické fakulty a všech ostatních fakult UK; počet studentů PF UK ovšem max. 20)


Základní práva a svobody v českém právu (FF UK, výběrový předmět v LS)
středa 10:00 - 11:35, Voršilská 1 (!), učebna 407 (počínaje 23. únorem 2022)
(do předmětu jsou zváni i studenti Právnické fakulty a všech ostatních fakult UK; počet studentů PF UK ovšem max. 20)