Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu (FF UK, výběrový předmět v ZS)
středa 9:10 - 10:45, Voršilská 1 (!), učebna 407 (počínaje 5. říjnem 2022)
(do předmětu jsou zváni i studenti Právnické fakulty a všech ostatních fakult UK; počet studentů PF UK ovšem max. 20)


Základní práva a svobody v českém právu (FF UK, výběrový předmět v LS)
středa 9:10 - 10:45, Celetná 13, učebna 1.11 (počínaje 15. únorem 2023)
(do předmětu jsou zváni i studenti Právnické fakulty a všech ostatních fakult UK; počet studentů PF UK ovšem max. 20)