Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu (FF UK, výběrový předmět v ZS)
středa 10:00 - 11:35, U Kříže 8 (nad stanicí metra Jinonice), učebna 4014 (počínaje 4. říjnem 2017)
(do předmětu jsou zváni i studenti Právnické fakulty a všech ostatních fakult UK; počet studentů PF UK ovšem max. 20)

Základní práva a svobody v českém právu (FF UK, výběrový předmět v LS)
středa 10:00 - 11:35, U Kříže 8 (nad stanicí metra Jinonice), učebna 4014 (počínaje 21. únorem 2018)
(do předmětu jsou zváni i studenti Právnické fakulty a všech ostatních fakult UK; počet studentů PF UK ovšem max. 20)

Úvod do studia práva (FSV UK, povinný předmět v ZS, s Mgr. Pavlem Pražákem)
úterý 17:00 - 18:20, Opletalova 26, učebna 109 (počínaje 3. říjnem 2017)
(předmět není určen pro studenty Právnické fakulty UK)