Oba semestry

Teorie práva
(semináře k povinnému předmětu v ZS i LS)
zimní semestr
pondělí 16:00 - 18:00, místnost 405 (počínaje 11. říjnem 2021)
pátek 12:00 - 14:00, místnost 304 (počínaje 15. říjnem 2021)
letní semestr
úterý 12:00 - 14:00, místnost 103 (počínaje 23. únorem 2021)
úterý 14:00 - 16:00, místnost 345 (počínaje 23. únorem 2021)

Vědecký seminář z teorie práva a ústavního práva (volitelný předmět vedený prof. Gerlochem v ZS i LS)
pondělí 18:00 - 20:00, místnost 38 (počínaje 11. říjnem 2021)


Zimní semestr

Politologie (přednášky (s kolegy) a semináře k povinnému předmětu v ZS)
přednáška ve čtvrtek 8:00 - 10:00, místnost 100 (počínaje 7. říjnem 2021)
seminář v pátek 10:00 - 12:00, místnost 346 (počínaje 22. říjnem 2021)

Ústavněprávní kauzy (povinně volitelný předmět s doc. Antošem v ZS)
pondělí 14:00 - 16:00, místnost 348 (počínaje 11. říjnem 2021)

Tvorba a interpretace zákonů (povinně volitelný předmět s dr. Řepou a dr. Chmelem v ZS)
středa 18:00 - 20:00, místnost 225 (počínaje 13. říjnem 2021)

Obecné základy právní vědy (Ph.D.) (povinný předmět s kolegy v ZS)
pondělí 14:00 - 18:00, místnost 319 (jednou za dva týdny, počínaje 11. říjnem 2021?)

Ústavní právo (přednášky (s kolegy) k povinnému předmětu v LS a ZS)
přednáška v úterý 12:00 - 14:00, místnost 100 (počínaje počínaje 5. říjnem 2021)


Letní semestr

Právní filosofie (povinně volitelný předmět s prof. Gerlochem, prof. Kühnem, doc. Maršálkem, doc. Ondřejkem a dr. Žák Krzyžankovou v LS)
pondělí 8:00 - 10:00, místnost 101 (počínaje 21. únorem 2022)

Čtení k právnímu a politickému myšlení (volitelný předmět v LS)
úterý 16:00 - 18:00, místnost 402 (počínaje 22. únorem 2022)

Vybrané otázky politického myšlení (povinně volitelný předmět s prof. Kyselou a dalšími v LS)
pondělí 16:00 - 18:00, místnost 319 (počínaje 21. únorem 2022)

Jarní výjezdní seminář (volitelný předmět s doc. Antošem za účasti prof. Kysely v LS, obvykle v dubnu)

Letní výjezdní seminář (volitelný předmět s doc. Antošem za účasti prof. Kysely v LS, obvykle na přelomu července a srpna)

Právo a literatura (povinně volitelný předmět s kolegy v LS)
středa 18:00 - 20:00, místnost 305 (počínaje 23. únorem 2022)

Působení základních práv a svobod v právním řádu (volitelný předmět v LS s Mgr. Konůpkou a dalšími právníky Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP)
středa 18:00 - 20:00, místnost 403 (počínaje 23. únorem 2022)

Deutsch-Tschechisches Rechtsseminar Berlin/Prag (volitelný předmět v LS, dvoutýdenní blokový letní seminář studentů Humboldtovy a Karlovy univerzity, v srpnu 2021)